Energetický regulační úřad informuje účastníky trhu s plynem, že Agentura pro spolupráci energetických regulátorů ACER zahájila dne 17. července 2015 veřejný konzultační proces k návrhům na úpravu síťového kodexu pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách (Nařízení Komise (EU) č. 984/2013) včetně návrhu mechanismu pro přidělování přírůstkové kapacity a změně aukčního kalendáře.

Konzultační proces bude ukončen dne 31. srpna 2015.

Podklady k veřejné konzultaci naleznete na internetových stránkách ACER: http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2015_G_05.aspx

Sdílejte