Energetický regulační úřad si dovoluje upozornit účastníky trhu na veřejný konzultační proces pořádaný společností ČEPS k Síťovému kodexu RfG. Tato veřejná konzultace se týká návrhu prahových hodnot pro rozdělení výrobních modulů a není pořádána Energetickým regulačním úřadem. Bližší podrobnosti naleznete na stránkách ČEPS.

Sdílejte