Společný návrh metodiky společného modelu sítě podaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 17 nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení

Společný návrh metodiky společného modelu sítě podaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 17 nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení byl schválen Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ") dne 10. května 2017. Metodika byla předložena společností ČEPS, a.s., IČO 257 02 556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, která je provozovatelem přenosové soustavy v České Republice.

Text metodiky je možné najít na stránkách společnosti ČEPS, a.s., konkrétně zde.

Sdílejte