Společný návrh metodiky rozdělování příjmu z přetížení vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 73 nařízení Evropské Komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení

Společný návrh metodiky rozdělování příjmu z přetížení vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 73 nařízení Evropské Komise (EU) 2015/1222, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení byl schválen Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) dne 14. prosince 2017.

Vzhledem k procesu schvalování Společného návrhu metodiky rozdělování příjmu z přetížení není konečná verze dokumentu ani rozhodnutí ACER dostupné v českém jazyce a přílohy jsou pouze v anglickém jazyce.

Rozhodnutí ACER, metodiku i přílohu II. rozhodnutí ACER je rovněž možné najít na stránkách společnosti ČEPS, a.s., konkrétně zde.

Sdílejte