Sběr dat

05.12.2014, aktualizováno 01.04.2022

Podle čl. 7 nařízení REMIT agentura ACER monitoruje obchodování s velkoobchodními energetickými produkty s cílem zjistit obchody založené na důvěrných informacích a manipulaci s trhem a zamezit jim. Sběr dat bude uplatňován devět resp. patnáct měsíců ode dne, kdy Evropská komise přijme příslušné prováděcí předpisy uvedené v článku 8 (2) a (6) nařízení REMIT.
Za účelem přípravy sběru dat, připravuje agentura ACER v současné době následující dokumenty:
• Veřejnou výzvu pro sestavení seznamu organizovaných tržních míst dle prováděcích předpisů nařízení REMIT,
• Návrh dokumentu týkající se požadavků agentury ACER na registraci RRM (Registered Reporting Mechanism),
• Návrh uživatelských příruček agentury ACER pro oznamování transakčních a fundamentálních údajů.

 
Agentura ACER při této příležitosti zveřejnila časovou osu implementace nařízení REMIT v souvislosti s odsouhlasením prováděcích předpisů, jejichž aktuální znění je rovněž dostupné zde.

Další informace a připravované dokumenty naleznete na: http://www.acer.europa.eu/remit/REMITATACER/Data_collection/Pages/default_ORIGINAL.aspx

Sdílejte

Share icon