Rozhodnutí o udělení výjimky z požadavku harmonizace intervalu zúčtování odchylek podle čl. 53 odst. 1 Nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice

Sdílejte