Druhý veřejný REMIT workshop

Dne 11. 6. 2015 se od 13. hod v sídle Energetického regulačního úřadu, dislokované pracoviště Ostrava, Provozní 1, 708 00 Ostrava – Třebovice, uskuteční 2. veřejný REMIT workshop.
Cílem workshopu bude seznámit odbornou veřejnost s povinnostmi vyplývajícími z Nařízení REMIT, představení aktuálního stavu národního a evropského registru účastníků trhu (CEREMP) a odborná diskuze.
Z důvodu zajištění prostor s dostatečnou kapacitou (max 50 osob) je nutné účast potvrdit prostřednictvím registračního formuláře (viz odkaz níže).
Workshop od 13.00 – 15.00 hod
http://doodle.com/fsys43k7729f3wua#table

V případě dotazů kontaktujte Bc. Gabrielu Moravčíkovou, (gabriela.moravcikova@eru.cz, tel.: 595 590 876).

Těšíme se na setkání s Vámi
Odbor REMIT

Sdílejte