Regulační aspekt dle čl. 4 odst. 2 písm. d) - Seznam významných uživatelů sítě s vysokou prioritou uvedený v čl. 11 odst. 4 písm. d) a čl. 23 odst. 4 písm. d) nebo zásady použité k jejich vymezení a podmínky pro vypnutí uživatelů sítě s vysokou prioritou a obnovení jejich napájení, ledaže jsou vymezeny vnitrostátními právními předpisy členských států

Článek

Seznam významných uživatelů sítě s vysokou prioritou vyplývající z čl. 4 odst. 2 písm. d) nařízení Evropské komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy, byl schválen Energetickým regulačním úřadem ve formě přílohy č. 1 k aktualizované verzi společného dokumentu „Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2196 ke schválení dle čl. 4 odst. 2" rozhodnutím ze dne 1. 4. 2020 i rozhodnutím ze dne 19. 5. 2020.

Sdílejte