free. nákupní aliance s.r.o.

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742340437
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
free. nákupní aliance s.r.o.
Identifikační číslo osoby (IČO)
29239265
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
14.09.2023
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
14.09.2028
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Klášterského 731/13, 617 00 Brno
Celé jméno odpovědného zástupce energetického zprostředkovatele
  • Jakub Odložilík
    Datum ustanovení do funkce