Winter trade s.r.o.

Registrační číslo energetického zprostředkovatele
742238064
Celé jméno nebo název subjektu, kterému bylo uděleno oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
Winter trade s.r.o.
Identifikační číslo osoby (IČO)
04286219
Datum registrace - datum udělení oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
30.08.2022
Datum zániku oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele
30.08.2027
Doba platnosti oprávnění k činnosti energetického zprostředkovatele (roky):
5
Adresa
Ke Strašnické 50/16, 100 00 Praha
Celé jméno odpovědného zástupce energetického zprostředkovatele
  • Milan Zmeškal
    Datum ustanovení do funkce