Radní ERÚ ke spekulacím ohledně stanovení podpor na KVET

05.02.2019
Aktualizováno: 27.07.2022

Energetický regulační úřad považuje za nutné ohradit se proti účelovým a nepravdivým tvrzením, která se v poslední době objevila v některých médiích, týkajících se systému stanovení podpory kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).

Upozorňujeme, že Energetický regulační úřad svým cenovým rozhodnutím pouze stanovuje výši podpory pro zdroje, kterým Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá osvědčení. Rozhodnutí o tom, kolik zdrojů podporu nakonec dostane a jaký bude jejich celkový součet, je v gesci MPO. Odhad výše vyplacené podpory tak musí vycházet z predikce, že ministerstvo vydá osvědčení podobnému počtu zdrojů jako v minulých letech. Aktuální analýzy ERÚ předpokládají, že v letošním roce dosáhne vyplacená podpora KVET v položkách měněných cenovým rozhodnutím č 9/2018 zhruba 2 mld. Kč, čímž se, se započtením inflace, vrátí na úroveň cenové podpory v roce 2013. Tato úprava výše zelených bonusů vzhledem k úhrnu dosud vyplácené podpory v jednotlivých notifikovaných segmentech kombinované výroby nepředstavuje takové navýšení celkových rozpočtů notifikovaných schémat podpory, které by podléhalo oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi. V tomto ohledu již 25. ledna tohoto roku ERÚ oficiálně informoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Energetický regulační úřad znovu upozorňuje, že podpora pro kombinované zdroje je ve veřejném zájmu. Jde o efektivní proces výroby, z něhož vychází nejen elektřina, ale i teplo. Navržené zvýšení podpory slouží k udržení konkurenceschopnosti vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a tím v konečném důsledku k omezení nárůstu ceny tepla pro konečného spotřebitele. Provozovatelé zdrojů KVET nemají povinnost kombinovanou výrobu elektřiny a tepla provádět, pokud bude ekonomicky nevýhodná. Její omezení nebo opuštění by vedlo k dalšímu nárůstu ceny tepla.

Podpora pro KVET na rok 2019 ve stanovené výši by měla chránit před rozšířením energetické chudoby. V zemi, kde je 1,7 milionů domácností napojených na soustavy zásobování teplem, by ohrožení životaschopnosti kombinované výroby elektřiny a tepla vedlo k roztočení cenové spirály zdražování nejen tepla, ale i dalších položek spotřebitelského koše domácností. Což je přesně to, čemu ERÚ chce zabránit. Tímto závazkem se bude ERÚ řídit též v návrhu cenového rozhodnutí pro stanovení výše podpor pro podporované zdroje energie na období od 1. 1. 2020.

Ochranu spotřebitelů považuje Rada ERÚ od svého nástupu za významnou náplň své činnosti. I proto na tento týden radní iniciovali setkání se zástupci poslaneckých klubů PSP ČR, kde budou informovat o prioritách v této oblasti pro letošní rok.

Sdílejte

Share icon