Právní povaha cenového rozhodnutí č. 4/2012, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

07.01.2015, aktualizováno 05.04.2022
  • Oddělení legislativní
  • Soudní rozhodnutí

k cenovému rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2012

Cenové rozhodnutí stanoví výkupní ceny a zelené bonusy v tabulkách rozdělených dle uvedených druhů technologických postupů. Rozhodnutí tudíž nestanoví počty subjektů těchto norem, počet subjektů není ani předem určitelný. Předmět úpravy tak nedopadá na konkrétní případy, ale na předem blíže neurčený okruh případů, který je pouze určeným způsobem specifikován. Tento okruh případů je vymezen obecně; daná norma dopadá na všechny výrobce elektřiny v rozsahu vymezených kritérií v jednotlivých tabulkách (…) Takovým vymezením předmětu se pouze určuje několik obecných množin subjektů, kterým se stanoví výše výkupních cen a zelených bonusů. Jde o obecnou skutkovou podstatu, jejímž subjektem jsou všechny subjekty práv, které jsou prvkem dané množiny (např. všichni výrobci elektřiny vyrábějící elektřinu v malých vodních elektrárnách). Lze tudíž souhlasit s odpůrcem i s názorem krajského soudu, že obecnost předmětu regulace spočívá v tom, že výkupní ceny a zelené bonusy se vztahují na veškerou elektřinu vyrobenou v uvedených zdrojích vymezených obecnými znaky, a to bez rozdílu.

Napadené cenové rozhodnutí tedy není opatřením obecné povahy, nýbrž právním předpisem, jelikož jeho adresát i předmět je obecný.

 

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. března 2014, sp. zn. 1 Aos 7/2013) 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 211.99 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon