Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy společnosti CEFIL s.r.o.

Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný společností CEFIL s.r.o. na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy (PDF, 788 kB)
Příloha č. 1 (PDF, 283 kB)
Příloha č. 2 (PDF, 594 kB)
Příloha č. 3 (PDF, 594 kB)
Příloha č. 4 (PDF, 641 kB)
Příloha č. 5 (PDF, 258 kB)
Příloha č. 6 (PDF, 251 kB)

Připomínky je možné zaslat do 12. března 2013 na adresu zdenek.petak@eru.cz

Pravidlo pro uplatnění připomínek v rámci řízení o schvalování řádů
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 282.97 KB
Typ: pdf
Velikost: 593.48 KB
Typ: pdf
Velikost: 538.85 KB
Typ: pdf
Velikost: 640.36 KB
Typ: pdf
Velikost: 257.16 KB
Typ: pdf
Velikost: 250.25 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon