Podporované zdroje energie v roce 2023

Datum, čas a místo konání

Středa 9. 11. 2022, 10:00 - 11:30, on-line, zdarma

K webináři se účastníci budou moci připojit v daný den a čas bez nutnosti předchozí registrace. Zároveň všem účastníkům nabízíme možnost vznést před konáním webináře dotaz. Dotazy budou předány přednášejícímu a budou dle časových možností zodpovězeny po teoretické části webináře.

Cílová skupina

  • studenti vysokých škol a univerzit
  • široká veřejnost

Obsah webináře

  • Nařízení vlády č. 189/2022 Sb. o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie
  • Cenové rozhodnutí, kterým se stanoví podpora pro podporované zdroje energie na rok 2023
  • První aukce pro obnovitelné zdroje energie
  • Záruky původu na energii z obnovitelných zdrojů energie

Kontakt pro více informací

Přehled všech aktuálních webinářů.