Návrh změny Obchodních podmínek OTE, a. s. pro evidence záruk původu

Návrh změny Obchodních podmínek OTE, a. s., pro evidence záruk původupředaný na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Připomínky je možno zasílat do 17. ledna 2014 na adresu: pavel.longin@eru.cz, viktor.visnovsky@eru.cz, vojtech.jahoda@eru.cz

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu netýkají, které uplatní osoba jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění či uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá.

Obsah

Sdílejte