Návrh změn Obchodních podmínek OTE, a.s., pro plynárenství

01.08.2022, aktualizováno 15.08.2022
  • Oddělení regulace cen v plynárenství
  • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
  • Veřejný konzultační proces
  • Neaktivní

Konzultační proces k návrhu obchodních podmínek operátora trhu

Návrh změn Obchodních podmínek pro plynárenství doručený společností OTE, a.s. (Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 18600, IČ 26463318), na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.
Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do 15. srpna 2022 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu, takto:

• Písemně
• Ústně do protokolu
• V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
• Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.
Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Připomínka musí být detailně odůvodněna a je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Mimo předmětnou žádost o schválení změn Obchodních podmínek pro plynárenství a v rámci vedení transparentního veřejného konzultačního procesu změn Obchodních podmínek pro plynárenství Energetický regulační úřad sděluje, že metodika stanovení parametrické ceny je dostupná na webových stránkách společnosti OTE, a.s., na tomto odkaze. Pro vyloučení veškerých pochybností Energetický regulační úřad uvádí, že tato metodika není předmětem schvalovacího řízení a veřejného konzultačního procesu týkajícího se podané žádosti o schválení změn Obchodních podmínek pro plynárenství.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.08 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon