Návrh všech provozovatelů přenosových soustav v souvislosti s výměnou dat

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k Návrhu všech provozovatelů přenosových soustav na hlavní organizační požadavky, úlohy a odpovědnosti (KORRR) v souvislosti s výměnou dat v souladu s čl. 40 odst. 6 nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví, Pravidla pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.

 

Konzultovaný dokument:

Návrh všech provozovatelů přenosových soustav na hlavní organizační požadavky, úlohy a odpovědnosti (KORRR) v souvislosti s výměnou dat v souladu s čl. 40 odst. 6 nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví, Pravidla pro provoz elektroenergetických přenosových soustav (PDF; 990 kB)

Připomínky k Návrhu všech provozovatelů přenosových soustav na hlavní organizační požadavky, úlohy a odpovědnosti (KORRR) v souvislosti s výměnou dat v souladu s čl. 40 odst. 6 nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví, Pravidla pro provoz elektroenergetických přenosových soustav zašlete podle pravidel konzultačního procesu.

 

Pravidla konzultačního procesu (PDF, 233 kB)

Sdílejte