Návrh Řádu provozovatele lokální distribuční soustavy BorsodChem MCHZ, s.r.o. předaný na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Připomínky je možné zasílat do 27. dubna 2015 na e-mailovou adresu: plyn@eru.cz

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 490.35 KB

Obsah

Sdílejte