Návrh produktů, jež přicházejí u nominovaných organizátorů trhu s elektřinou v úvahu pro jednotné propojení denních trhů podle článku 40 nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, vypracovaný všemi nominovanými organizátory trhu s elektřinou a Návrh produktů, jež přicházejí u nominovaných organizátorů trhu s elektřinou v úvahu pro jednotné propojení vnitrodenních trhů podle článku 53 nařízení Komise (EU) 2

Návrh produktů, jež přicházejí u nominovaných organizátorů trhu s elektřinou v úvahu pro jednotné propojení denních trhů podle článku 40 nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, vypracovaný všemi nominovanými organizátory trhu s elektřinou a Návrh produktů, jež přicházejí u nominovaných organizátorů trhu s elektřinou v úvahu pro jednotné propojení vnitrodenních trhů podle článku 53 nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, vypracovaný všemi nominovanými organizátory trhu s elektřinou byl schválen Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ") dne 19. února 2018.

Metodika byla předložena společností OTE, a.s., IČO 264 63 318, se sídlem Sokolovská 192/79, 18600 Praha 8 – Karlín, která je v souladu s nařízením Evropské komise (EU) 2015/1222 výhradním nominovaným organizátorem trhu s elektřinou v České republice.

Text metodiky je možné najít na stránkách společnosti OTE, a.s., konkrétně zde.

Přílohy

Sdílejte