Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy, doručený společností ARMEX ENERGY, a.s.

Energetický regulační úřad opakovaně zveřejňuje návrh Pravidel provozování distribuční soustavy (dále jen „řád"), doručený společností ARMEX ENERGY, a.s., ke schválení ve smyslu ustanovení § 97a energetického zákona. Návrh řádu byl zveřejněn již v průběhu měsíce září 2014, nicméně následně byl řád ze strany žadatele modifikován, přičemž bylo zjištěno, že provedenou úpravou došlo k podstatné změně jeho obsahu. Z tohoto důvodu přistoupil Energetický regulační úřad k opakovanému zveřejnění návrhu řádu.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, nebo připomínkami uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena, a zároveň byl uveden text rozporované části návrhu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Připomínky je možné zaslat do 5. ledna 2015 současně na adresy: podatelna@eru.cz a zdenek.petak@eru.cz.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.4 MB
Typ: pdf
Velikost: 131.03 KB
Typ: pdf
Velikost: 416.11 KB
Typ: pdf
Velikost: 622.46 KB
Typ: pdf
Velikost: 1010.99 KB
Typ: pdf
Velikost: 206.46 KB
Typ: pdf
Velikost: 368.99 KB

Obsah

Sdílejte