Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2016

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2016 (PDF, 652 kB).

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 138 kB) k návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2016

Přehled připomínek doručených v rámci konzultačního procesu k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2016 je součástí vypořádání připomínek k tomuto návrhu.

Sdílejte

Share icon