Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014 ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2015 ze dne 4. září 2015 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor plynárenství Energetického regulačního úřadu zveřejňuje návrh cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014 ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2015 ze dne 4. září 2015 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Návrh cenového rozhodnutí č. 3/2015 (PDF, 449 kB)

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 139 kB) k návrhu Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014 ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2015 ze dne 4. září 2015 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu k návrhu Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014 ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2015 ze dne 4. září 2015 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu zveřejňuje Energetický regulační úřad doručené připomínky:

Připomínky Asociace nezávislých dodavatelů energií (PDF, 305 kB)

Připomínky ARMEX ENERGY, a.s. (PDF, 305 kB)

Připomínky ČEZ, a.s. (PDF, 386 kB)

Připomínky NET4GAS, s.r.o. (PDF, 93 kB)

Připomínky Pražské plynárenské, a.s. (PDF, 384 kB)

Připomínky RWE Česká republika, a.s. (PDF, 190 kB)

Sdílejte