Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie s účinností od 1. ledna 2019

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie s účinností od 1. ledna 2019 a zahajuje veřejný konzultační proces.

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie s účinností od 1. ledna 2019

 

Zveřejněno 30. července 2018

Pravidla veřejného konzultačního procesu (DOCX, 34 kB) k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie s účinností od 1. ledna 2019.

Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání připomínek, které obdržel v rámci veřejného konzultačního procesu k návrhu cenového rozhodnutí.

Sdílejte