Metodika klasifikace nabídek regulační energie dle čl. 29 odst. 3

Článek

Metodika klasifikace nabídek regulační energie dle čl. 29 odst. 3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, byla schválena Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) dne 15. července 2020.

Vzhledem k procesu schvalování Metodiky není konečná verze dokumentu ani rozhodnutí ACER dostupné v českém jazyce.

Rozhodnutí ACER a text Metodiky je možné najít na stránkách ACER, konkrétně zde a zde.

Sdílejte

Share icon