Konzultační proces k zásadám cenové regulace pro operátora trhu v období 2016-2018

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh zásad cenové regulace pro operátora trhu v období 2016-2018.

Návrh zásad (PDF, 496 kB)

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 144 kB) k zásadám cenové regulace pro operátora trhu v období 2016-2018.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad připomínky  k návrhu zásad cenové regulace pro operátora trhu v období 2016-2018 (PDF, 179 kB).

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání připomínek k návrhu zásad cenové regulace pro operátora trhu v období 2016-2018 (PDF, 158 kB).

Sdílejte