Konzultační proces k Desetiletému plánu rozvoje přepravní soustavy

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e odst. 2 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2016 - 2025 ke konzultaci.

Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v České republice 2016 - 2025

Veřejný konzultační proces k návrhu Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2016 – 2025 se řídí těmito pravidly:

  1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k Desetiletému plánu rozvoje přepravní soustavy je e-mail konzultace@eru.cz.

  2. Lhůta pro podání připomínek je do 30. listopadu 2015.

  3. Připomínky musí být zaslány v českém jazyce ve formě: připomínka, odůvodnění připomínky a návrh promítnutí připomínky.

  4. Jestliže si odesílatel nepřeje, aby jeho připomínky byly zveřejněny, e-mail s připomínkami bude zřetelně v předmětu označen jako „DŮVĚRNÉ".

  5. Lhůta pro vypořádání připomínek bude záviset na množství a závažnosti obdržených připomínek. Veškeré připomínky, které nebudou označeny jako důvěrné, budou bezprostředně po dokončení vypořádání připomínek zveřejněny na webu ERÚ (Konzultační proces k Desetiletému plánu rozvoje přepravní soustavy/Vypořádání).

  6. V případě důvěrných připomínek bude vypořádání probíhat formou e-mailové komunikace.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu Energetický regulační úřad zveřejňuje seznam připomínek k Desetiletému plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2016 - 2025, které obdržel v rámci veřejného konzultačního procesu.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání připomínek k Desetiletému plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2016 - 2025.

Sdílejte