Konzultace provozovatelů přenosových soustav k evropským platformám pro aFRR a mFRR

Informace ERÚ

Konzultace provozovatelů přenosových soustav k evropským platformám pro aFRR a mFRR

Energetický regulační úřad informuje o možnosti zúčastnit se evropské veřejné konzultace pořádané sdružením provozovatelů přenosových soustav (ENTSO-E) k Evropské platformě pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací (aFRR) a k Evropské platformě pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací (mFRR).

Obě evropské platformy budou sloužit k tržnímu obstarávání standartního produktu regulační energie v souladu s nařízením komise (EU) č. 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.

Evropské platformy změní podmínky na trhu s regulační energií, a proto mají účastníci trhu příležitost poskytnout provozovatelům přenosových soustav zpětnou vazbu.

Zpětnou vazbu k Evropské platformě pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací (aFRR) lze poskytnou na webové stránce https://consultations.entsoe.eu/markets/afrr_implementation_framework/consult_view/ do 29. června 2018.

Zpětnou vazbu k Evropské platformě pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací (mFRR) lze poskytnou na webové stránce https://consultations.entsoe.eu/markets/mfrr_implementation_framework/consult_view/ do 16. července 2018.

Sdílejte