Konzulační proces k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství.

Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství (PDF,  801 kB).

Zveřejněno dne 16. března 2015.

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 157 kB) k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství.

Zveřejněno dne 16. března 2015.

Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání připomínek, které obdržel v rámci veřejného konzultačního procesu k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství.

Současně zvěřejňuje návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství, se zapracovanými akceptovanými připomkami z veřejného konzultačního procesu. Tento návrh vyhlášky bude předložen do meziresortního připomínkového řízení.

Vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství (PDF, 555 kB)

Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství - stav po veřejném konzultačním procesu (PDF, 804 kB)

Zveřejněno dne 24. dubna 2015.

Sdílejte