Návrh Pravidel provozování distribučních soustav společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

Návrh Pravidel provozování distribučních soustav (Řádu) předaný společností ArcelorMittal Ostrava a.s. na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

Pravidla provozování distribuční soustavy (PDF, 9,44 MB)

Připomínky je možné zaslat do 2. října 2012 na adresu zdenek.petak@eru.cz

Pravidlo pro uplatnění připomínek v rámci řízení o schvalování řádů
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 9.45 MB

Obsah

Sdílejte