Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy společnost Prosek Energo s.r.o.

Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný společností Prosek Energo s.r.o. na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy (PDF, 731 kB)
Příloha č. 1 (PDF, 234 kB)
Příloha č. 2 (PDF, 617 kB)
Příloha č. 3 (PDF, 474 kB)
Příloha č. 4 (PDF, 509 kB )
Příloha č. 5 (PDF, 337 kB)
Příloha č. 6 (PDF, 595 kB)

Připomínky je možné zaslat do 1. července 2013 na adresu lukas.krivanec@eru.cz.

Pravidlo pro uplatnění připomínek v rámci řízení o schvalování řádů
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 727.34 KB
Typ: pdf
Velikost: 210.82 KB
Typ: pdf
Velikost: 613.37 KB
Typ: pdf
Velikost: 469.94 KB
Typ: pdf
Velikost: 504.98 KB
Typ: pdf
Velikost: 333.35 KB
Typ: pdf
Velikost: 591.43 KB

Obsah

Sdílejte