Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy společnosti DEZA, a.s.

Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný společnosti DEZA, a.s. na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy (PDF, 1 MB)
Příloha č. 1 (PDF, 249 kB)
Příloha č. 2 (PDF, 856 kB)
Příloha č. 3 (PDF, 937 kB)
Příloha č. 4 (PDF, 2 MB)
Příloha č. 5 (PDF, 304 kB)
Příloha č. 6 (PDF, 570 kB)

Připomínky je možné zaslat do 29. srpna 2013 na adresu zdenek.petak@eru.cz nebo jana.sverakova@eru.cz.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, nebo připomínkami uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá.
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.39 MB
Typ: pdf
Velikost: 245.43 KB
Typ: pdf
Velikost: 852.75 KB
Typ: pdf
Velikost: 933.03 KB
Typ: pdf
Velikost: 2.37 MB
Typ: pdf
Velikost: 300.79 KB
Typ: pdf
Velikost: 566.25 KB

Obsah

Sdílejte