Informace pro zprostředkovatele

Odpočet do spuštění registrace zprostředkovatelů

Registrace zprostředkovatelů je ze zákona možná až od pátku 1. 7. 2022.

Aktuality

Jízdní řád regulace zprostředkovatelů 2022

Rokem 2022 začíná regulace energetických zprostředkovatelů. Doteď téměř nikým a ničím nesvázané podnikání se dostává pod dozor Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Jednotlivé úpravy, které přinesla novela energetického zákona, ale nezačínají platit ke stejnému datu. Řada opatření, vč. povinnosti registrace zprostředkovatelů, nabydou účinnosti až ve druhé polovině roku.

Zprostředkovatelé, registrace u ERÚ je ze zákona možná až od 1. 7. 2022

Upozorňujeme žadatele o registraci zprostředkovatele, že žádosti mohou být vyřizovány Energetickým regulačním úřadem až od 1. 7. 2022. Žádosti podané před tímto datem budou v souladu se zákonem zamítnuty. 

Registr zprostředkovatelů

Odkaz bude funkční 1. 7. 2022.

Registrace zprostředkovatelů je ze zákona možná až od pátku 1. 7. 2022, to bude spuštěn také registr zprostředkovatelů.

Obsah

Sdílejte