Informace k postupu zveřejňování důvěrných informací

30.07.2020, aktualizováno 01.04.2022

Zveřejňování důvěrných informací na Inside Information Platform

Energetický regulační úřad  v souladu s dokumentem ACER Guidance on application of REMIT 5th Edition upozorňuje na upřesnění povinnosti zveřejňování důvěrných informací podle článku 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (dále jen "Nařízení o velkoobchodním trhu s energií").

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů nově považuje za souběžné, úplné a účinné zveřejnění důvěrných informací podle článku 4 odst. 4 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií využití platformy pro zveřejňování důvěrných informací (dále jen „IIP" - Inside Information Platform), jejichž seznam je uveden na ACER portálu.

Další informace jsou k dispozici v přiloženém dokumentu.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon