Harmonizovaná alokační pravidla pro přidělování v případě dlouhodobých přenosových práv na úrovni EU v souladu s čl. 51 a Specifická příloha pro region CCR Core k harmonizovaným alokačním pravidlům pro přidělování dlouhodobých přenosových práv v souladu s čl. 52 nařízení Komise (EU) č. 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu

Harmonizovaná alokační pravidla pro přidělování v případě dlouhodobých přenosových práv na úrovni EU v souladu s čl. 51 nařízení Komise (EU) č. 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu, byly schváleny Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) dne 2. října 2017.

Specifická příloha pro region CCR Core k harmonizovaným alokačním pravidlům pro přidělování dlouhodobých přenosových práv v souladu s čl. 52 nařízení Komise (EU) č. 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu, byla schválena Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ") dne 18. října 2017.

Text metodiky a její specifickou přílohu pro region CCR Core je možné najít na stránkách společnosti ČEPS, a.s., konkrétně zde.

Sdílejte