Harmonizace hlavních prvků zúčtování odchylek dle čl. 52 odst. 2

Článek

Harmonizace hlavních prvků zúčtování odchylek dle čl. 52 odst. 2 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, byla schválena Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) dne 15. července 2020.

Vzhledem k procesu schvalování Harmonizace není konečná verze dokumentu ani rozhodnutí ACER dostupné v českém jazyce.

Rozhodnutí ACER a text Harmonizace je možné najít na stránkách ACER, konkrétně zde a zde.

Sdílejte

Share icon