Rozhodnutí o Návrhu projektu přírůstkové kapacity pro hranici mezi Polskem a Českou republikou

5. 5. 2021

Energetický regulační úřad zveřejnuje rozhodnutí, kterým rozhodl o schválení Návrhu projektu přírůstkové kapacity pro hranici mezi Polskem a Českou republikou a Smlouvu o poskytnutí služby přepravy plynu mezi Českou republikou a Polskem dle ustanovení čl. 28 odst. 2 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách. 

V souladu s výše citovaným ustanovením Energetický regulační úřad současně zveřejňuje překlad tohoto rozhodnutí v anglickém jazyce, kdy dále upozorňuje, že právně významnou je pouze česká verze rozhodnutí včetně příloh.

 

Připojené soubory