Rozhodnutí o Návrhu projektu přírůstkové kapacity pro hranici mezi Polskem a Českou republikou

Energetický regulační úřad zveřejnuje rozhodnutí, kterým rozhodl o schválení Návrhu projektu přírůstkové kapacity pro hranici mezi Polskem a Českou republikou a Smlouvu o poskytnutí služby přepravy plynu mezi Českou republikou a Polskem dle ustanovení čl. 28 odst. 2 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách.

V souladu s výše citovaným ustanovením Energetický regulační úřad současně zveřejňuje překlad tohoto rozhodnutí v anglickém jazyce, kdy dále upozorňuje, že právně významnou je pouze česká verze rozhodnutí včetně příloh.

Ke stažení

podle článku 28, odst. 1, Nařízení NC CAM pro hranici mezi Polskem a Českou republikou

Typ: pdf
Velikost: 426.35 KB

according to Article 28 (1) NC CAM for the Border between Poland and the Czech Republic

Typ: pdf
Velikost: 420.92 KB

Obsah

Sdílejte