Návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročního zeleného bonusu na elektřinu, účinné od roku 2021

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil v minulém roce společně s cenovým rozhodnutím metodiku, kterou uplatnil pro výpočet tzv. ekvivalentní ceny elektřiny (ECSE), která je určující pro stanovení výše ročních zelených bonusů na následující rok (OZE, KVET do 5 MW). Shodnou metodiku použil ERÚ také ke stanovení ECSE v letošním roce (na rok 2020).

ERÚ informoval, že případnou změnu principů přepočtu bude avizovat s dostatečným časovým předstihem tak, aby byla zajištěna připravenost subjektů působících na trhu na provedené změny. V souladu s tímto předkládá ERÚ návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročních zelených bonusů na elektřinu z OZE, KVET a DZ do veřejného konzultačního procesu, přičemž předpokládá její účinnost od 1. ledna 2021.

Návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročního zeleného bonusu na elektřinu (PDF; 179 kB).

Připomínky (PDF; 874 kB)