Návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročního zeleného bonusu na elektřinu, účinné od roku 2021

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil v minulém roce společně s cenovým rozhodnutím metodiku, kterou uplatnil pro výpočet tzv. ekvivalentní ceny elektřiny (ECSE), která je určující pro stanovení výše ročních zelených bonusů na následující rok (OZE, KVET do 5 MW). Shodnou metodiku použil ERÚ také ke stanovení ECSE v letošním roce (na rok 2020).

ERÚ informoval, že případnou změnu principů přepočtu bude avizovat s dostatečným časovým předstihem tak, aby byla zajištěna připravenost subjektů působících na trhu na provedené změny. V souladu s tímto předkládá ERÚ návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročních zelených bonusů na elektřinu z OZE, KVET a DZ do veřejného konzultačního procesu, přičemž předpokládá její účinnost od 1. ledna 2021.

Návrh metodiky pro meziroční úpravu výše ročního zeleného bonusu na elektřinu (PDF; 179 kB).

Připomínky (PDF; 874 kB)

Sdílejte