Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2018, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2019

Dnes zveřejněné Cenové rozhodnutí č. 1/2018 stanovuje pevné ceny za rezervovanou přepravní kapacitu na vstupních a výstupních hraničních bodech přepravní soustavy pro rok 2019.

Důvodem a cílem vydání cenového rozhodnutí je naplnění požadavku článků 29 a 32 TAR NC (Nařízení Komise (EU) 2017/460). Cenové rozhodnutí umožní stanovit regulované ceny za přepravu plynu s platností před termínem konání každoroční aukce přepravní kapacity, jejíž termín je stanoven na 2. července 2018. Účinnosti nabývá toto cenové rozhodnutí 1. ledna 2019.

Podle článků 29 a 32 TAR NC je ERÚ povinen publikovat nejpozději 30 dnů před konáním každoroční aukce roční přepravní kapacity mimo jiné tyto informace:

  • vyvolávací ceny platné minimálně do konce plynárenského roku začínajícího po každoroční aukci pevné/přerušitelné kapacity – uvedeno v cenovém rozhodnutí,
  • multiplikátory a sezónní faktory uplatňované na vyvolávací ceny jiných než standardních ročních kapacitních produktů – uvedeno v cenovém rozhodnutí.

Rozsah informací požadovaných ke zveřejnění koresponduje s částí 1.1. cenového rozhodnutí č. 5/2017, které stanovuje ceny služby přepravy plynu pro hraniční body přepravní soustavy pro rok 2018.

Jedinou možností ERÚ, jak dostát povinnostem vyplývajícím z TAR NC, tj. závazně publikovat výše uvedené regulované ceny na rok 2019, je prostřednictvím vydání nového cenového rozhodnutí pro přepravu plynu.

Cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2018 je zpracováno v souladu se zákonem č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, čl. 29 a čl. 32 písm. a) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn, zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství, vyhláškou č. 196/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a zveřejněnými Zásadami cenové regulace pro období 2016 – 2018 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 336.42 KB

Obsah

Sdílejte