ACER - veřejná konzultace ohledně revize elektronických formátů pro hlášení podle nařízení REMIT

Agentura ACER vyzývá všechny zainteresované strany, kterých se týká sběr dat podle nařízení REMIT, aby poskytly své připomínky k navrhovaným změnám elektronických formátů (XML), používaných pro hlášení transakčních dat, fundamentálních dat a důvěrných informací, na adresu REMIT.PublicConsultation@acer.europa.eu do 8. prosince 2017.

 

Dodatečné informace k veřejné konzultaci je možno nalézt ZDE.

Sdílejte