Připomínky k návrhu úpravy modelu trhu s plynem v České republice

5. 6. 2017

Energetický regulační úřad zveřejňuje připomínky obdržené v rámci veřejného konzultačního procesu k návrhu úpravy modelu trhu s plynem v České republice, vytvořený provozovateli zásobníků plynu v ČR.

Podněty byly v anonymizované podobě předány předkladatelům návrhu k vypořádání.

Připojené soubory