Informace o držitelích

Níže uvedené přehledy udělených licencí mají pouze informativní charakter.

Souhrnný přehled průběhu vydávání licencí ke dni 30. 9. 2021 (PDF, 80 kB)
 

Vývoj počtu provozoven a instalovaného výkonu podporovaných zdrojů energie ke dni 30. 9. 2021

vodní elektrárny (PDF, 224 kB)

větrné elektrárny (PDF, 208 kB)

sluneční elektrárny (PDF, 204 kB)

biomasa (PDF, 211 kB)

bioplyn (PDF, 204 kB)

skládkový plyn (PDF, 213 kB)

kalový plyn (PDF, 210 kB)

důlní plyn (PDF, 192 kB)

 

Cenový kalkulátor plateb

cenový kalkulátor plateb

 

Vyhledavač údajů o držitelích licencí

 

Informace k nefunkčnosti vyhledavače údajů o držitelích licencí:

Vážení uživatelé, po přechodu na nový web Energetického regulačního úřadu jsme zaznamenali problém s funkcí tohoto vyhledávače. Nyní by již vše mělo být v pořádku. Pokud u Vás potíže stále přetrvávají, zkuste prosím použít jiný internetový prohlížeč, případně obnovit jeho nastavení. Poté by již vše mělo fungovat správně. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace.

 

Seznam držitelů licencí a uznání oprávnění podnikat ke dni 21. 1. 2022 

 

S platností od 6. 11. 2020 došlo ke změně struktury níže uvedených seznamů. Změna spočívá v rozšíření poskytovaných údajů o odpovědné zástupce za jednotlivé licence.

V souvislosti s přijetím Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR") není možné od 25. 5. 2018 vyhledávat (zobrazovat) u fyzických osob údaje o držitelích licencí udělených ERÚ podle osobních údajů, tj. podle informací s odkazem na určitý identifikátor jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaj atd.

Upozorňujeme veřejnost, že níže uvedené seznamy jsou určeny pro hromadné strojové zpracování informací pomocí programů pro zpracování databází. Tyto seznamy neslouží pro běžné uživatele, kteří hledají údaje o konkrétním subjektu. Pro vyhledání údajů o konkrétním subjektu použijte internetový vyhledávač údajů o držitelích licencí, který naleznete výše.

výroba elektřiny (XML, 22 317 kB)

distribuce elektřiny (XML, 310 kB)

přenos elektřiny (XML, 1 kB)

obchod s elektřinou (XML, 519 kB)

uznání pro obchod s elektřinou (XML, 42kB)

činnosti operátora trhu (XML, 1 kB)

výroba plynu (XML, 12 kB)

distribuce plynu (XML, 79 kB)

přeprava plynu (XML, 1 kB)

obchod s plynem (XML, 300 kB)

uskladňování plynu (XML, 4 kB)

uznání pro obchod s plynem (XML, 39 kB)

výroba tepelné energie (XML, 628 kB)

rozvod tepelné energie (XML, 602 kB)

Nebyly nalezeny žádné položky.