ERÚ - Strukturální fondy

ERÚ realizoval projekt, který je spolufinancován ze Strukturálních fondů EU a navazuje na strategii České republiky v oblasti eGovernment, která je popsána ve strategickém dokumentu schváleném Vládou České republiky „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015".

Jedná se o tento projekt:
ERÚ – Kompatibilita spisové služby, registrační číslo CZ 1.06/1.1.00/03.05957, realizace v rámci výzvy č. 03 – Kontinuální výzvy pro oblast podpory 1a a 1b – Modernizace veřejné správy Integrovaného operačního programu

  • projektová žádost o dotaci byla podána na Odbor strukturálních fondů MV ČR dne 3. 8. 2009,
  • projektová žádost o dotaci byla schválena výběrovou komisí dne 21. 10. 2009, byl vydán právní akt,
  • na základě schválené Monitorovací zprávy projektu a schválené Žádosti o platbu byla dne 1. 6. 2010 poskytnuta ERÚ dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 2 894 493,- Kč,
  • stručný popis projektu (PDF).


Odkazy: http://www.strukturalni-fondy.cz/                         

logo