Vypořádání připomínek k návrhu Obchodních podmínek OTE, a.s., pro plynárenství

13. 5. 2019

VKP - Vypořádání připomínek

Přehled připomínek obdržených k návrhu Obchodních podmínek OTE, a.s., pro plynárenství a jejich vypořádání

Připojené soubory