Údajné zmaření cenové kontroly v Ostrovské teplárenské

1. 7. 2019

Tiskové sdělení

Magazín Euro opakovaně uvádí, že ERÚ, resp. jeho čelní představitelé, zmařili cenovou kontrolu v Ostrovské teplárenské a.s. Tuto informaci magazín publikoval dne 27. května 2019 v tištěné podobě a kauzu znovu zmínil v textu na svém webu dne 26. června 2019. Ačkoliv se autor odvolává na zdroje blízké ERÚ, dovolujeme si upozornit, že texty zahrnují nepřesnosti, které podstatným způsobem mění vyznění zpráv a zavdávají k pochybnostem o informovanosti a relevanci použitých zdrojů.

V Ostrovské teplárenské a.s. neprobíhala cenová kontrola, jak magazín Euro nesprávně uvádí. Neexistující kontrolu proto nemohl zastavit člen Rady ERÚ příkazem, jak sugestivně popisuje redakce.

V Ostrovské teplárenské a.s. probíhalo v období od srpna roku 2018 do února roku 2019 šetření ERÚ. Jde o běžný postup, který předchází případné kontrole a který využívají i další kontrolní orgány, aby posoudily relevanci podnětu a své kontroly účelně zacílily.

Za vhodné považujeme upozornit případné čtenáře také na to, že ačkoliv magazín Euro soustavně prezentuje svůj hlubší zájem o dění na ERÚ, odvolává se takřka výlučně na anonymní zdroje. Spekulativní způsob užití informací poté vede k neobjektivnímu vyznění zpráv, které poškozuje konkrétní pracovníky ERÚ i úřad samotný.

Připojené soubory