Sdělení Energetického regulačního úřadu k postupu pro stanovení ceny neoprávněně odebraného plynu od 1. července 2016

26. 8. 2016

Energetický regulační úřad zveřejňuje své sdělení k problematice postupu pro stanovení ceny neoprávněně odebraného plynu od 1. července 2016

Připojené soubory