RRM (Registered Reporting Mechanism)

8. 7. 2015

Každý účastník trhu, který spadá pod nařízení REMIT a vztahuje se na něj povinnost reportovat transakce, má dvě možnosti, jak tuto povinnost splnit. První možností je reportovat data sám za sebe (nutná registrace jako RRM) a druhou možností je vybrat si ze seznamu subjekt RRM, který tuto reportovací činnost bude v rámci své profese vykonávat za něj.

 

Je však důležité si uvědomit, že problematika RRM není v kompetenci ERÚ, nýbrž pouze agentury ACER.

 

Více informací vč. kontaktů naleznete na REMIT portálu agentury ACER