Regulační aspekt dle čl. 4 odst. 2 písm. f) – Zvláštní pravidla pro zúčtování odchylek a zúčtování týkající se regulační energie v případě pozastavení tržních činností v souladu s čl. 39 odst. 1

16. 9. 2020

Článek

Zvláštní pravidla pro zúčtování odchylek a zúčtování týkající se regulační energie v případě pozastavení tržních činností v souladu s čl. 39 odst. 1 vyplývající z čl. 4 odst. 2 písm. f) nařízení Evropské komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy, byly dne 18. 10. 2018 předloženy operátorem trhu s elektřinou, společností OTE, a.s., jakožto pověřenou entitou, Energetickému regulačnímu úřadu (dále jen „ERÚ") ke schválení.

Rozhodnutí ERÚ ze dne 15. 4. 2019 je dostupné zde a samotný text schválených pravidel pro pozastavení a obnovení tržních činností je dostupný zde.