Obdržené podněty k Novelizaci vyhlášky č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě

7. 2. 2017

Energetický regulační úřad zveřejňuje došlé podněty na základě zahájení veřejného konzultačního procesu „Sběr podnětů na úpravu vyhlášky č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě" a vyzývá ostatní účastníky trhu s plynem, aby se vyjádřili k těmto obdrženým podnětům.

Podněty je možné zasílat při respektování pravidel veřejného konzultačního procesu na adresu plyn@eru.cz do 28. února 2017.

K podání podnětu je možné využít přiložený formulář.

Připojené soubory